วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อ ปี 1952 สหะพาณิชย์ฯ เปิดทำการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน เน้นนโยบายในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง อาทิ การมอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆ  ทุนแนะแนวทุนชุมชน ทุนนักกีฬา ทุนเชียร์

เส้นทางมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ และ ช่องทางการติดต่อมายังวิทยาลัย

อาจารย์ณัฐวุฒิ ฟังเร็ว ( อ.เบน )

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
สอบถามเรื่องการสมัครเรียน และ งานแนะแนวต่าง ๆ
โทร 06-5176-4444

ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
สอบถามเกี่ยวกับวิทยาลัย
โทร 0-2331-4514-5

ช่องทางติดต่อผ่านทาง Line@  ของหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพฯ 
ส่งใบลา / ผ่อนผัน

ฝ่ายวิชาการ
ติดต่อลงซ่อม / ปรับเกรด

ฝ่ายอำนวยการ
งานอำนวยการ / งานทะเบียน

ติดต่อ รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายการเงิน
ส่งสลิปการโอนค่าเทอม

ติดต่อเรื่อง E-mail Classroom
ระบบ SISA วิทยาลัย