สาขา การโรงแรม และการท่องเที่ยว

หลักสูตรของสาขา การโรงแรม และการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจนั้น จะเปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะแบ่งเป็นสองสาขา คือ สาขาการโรงแรม และ สาขา การท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลักสูตรภาคเรียนปกติ 3 ปี  จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งภาคปฎิบัติยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฎิบัติจริง

130779458_217738183220184_8162699665894007198_n
193996268_320292536298081_1989501729995756530_n
DSC_0552

สาขา การโรงแรม

สาขาการโรงแรม สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  คือ สาขาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาการโรงแรมทั้งสิ้น ประกอบไปด้วยรายวิชา ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง งานส่วนหน้าในโรงแรม เบเกอรี่  ธุรกิจโรงแรม อาหารเพื่อสุขภาพ ภาษาจีนพื้นฐาน เป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจโรงแรม 

เรียนการโรงแรมจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง

 • พนักงานต้อนรับ
 • เชฟ
 • บาเทนเดอร์
 • บาริสต้าร์
 • พนักงานส่วนห้องพัก
 • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การจัดประชุม (Mice)
146471339_249690940024908_1884494037183191010_n

สาขา การท่องเที่ยว

สาขาการท่องเที่ยว สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คือ สาขาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับรายวิชาการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ประกอบไปด้วยรายวิชามัคคุเทศก์ มาตรฐานการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยวภาค เหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงหนือ และตะวันตก การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดนำเที่ยว นันทนาการในการท่องเที่ยว ภาษาจีนพื้นฐาน เป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว

เรียนการท่องเที่ยวจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง

 • งานด้านมัคคุเทศก์
 • ผู้ประกอบการทัวร์
 • ประกอบธุรกิจบริษัทนำเที่ยว
 • ตำรวจท่องเที่ยว
 • ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
 • ธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน พนักงานบริการบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นดิน

อาจารย์แผนก โรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์ภัทรศักดิ์ โยธาวุฒิ
Teacher Patarasak Yotawut
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก 
มาตรฐานการท่องเที่ยว

อาจารย์
Teacher
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก 
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

อาจารย์
Teacher
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิชาหลัก

อาจารย์
Teacher
อาจารย์ประจำแผนก การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิชาหลัก 

กดติดตามเราได้ที่ Facebook fanpage สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว กดปุ่มเพื่อไปยังเพจของเรา