Slide
Slide 3

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานวโรกาสให้นำ นายสิทธิพล ศรียา นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยี สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และ ครู วิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

Slide 3

ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม
โรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Slide 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน / นักศึกษา

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2565

Slide 01
Slide 2

เรียนดีก็มีทุนให้นะ

Sahapanich Technological collage
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์มีทุนสนับสนุนนักเรียน - นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนที่ดี กดเพื่ออ่านต่อ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

แนะนำวิทยาลัยของเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อ ปี 1952 สหะพาณิชย์ฯ เปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 71 ปี เน้นนโยบายในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง อาทิ การมอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆ  ทุนแนะแนวทุนชุมชน ทุนนักกีฬา ทุนเชียร์ลีดเดอร์ ทุนนักดนตรี ทุนเรียนดีประพฤติดี เดินทาง สะดวกมาก เพียง 5 นาที จาก BTS ปุณณวิธี BTS : สายสุขุมวิท อ่อนนุช แบริ่ง ลงสถานีปุณณวิธี E11 หน้าซอยสุขุมวิท 101 รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ  รถประจำทางสาย 2 23 25 38 45 46 48 116 132 139 180 รถประจำทางปรับอากาศ 139 507 508 511 513 544 545 552 

ข้อมูลสาขาที่เปิดสอน

สาขาคอมพิวเตอร์

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม

สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานประกันคุณภาพ
ทุนการศึกษาทั้งหมด
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากร

SAHA NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

 

QR-CODE ติดต่อฝ่ายต่างของ วิทยาลัย

แสกน QR Code เพื่อติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ โดยตรงของวิทยาลัย ผ่าน Application Line บนสมาร์ทโฟน

ติดต่อฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ติดต่อ งานทะเบียน
ติดต่อ งานการเงิน / ส่งสลิปการโอนค่าเทอม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน / นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ “บริจาคโลหิต ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย …อ่านต่อคลิกด้านล่าง 

รูปภาพงานรับประกาศ ประจำปีการศึกษา 2563 
นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดภาพได้เลยที่ Google Drive

ข่าวสารทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

sahapanich

ดาวน์โหลดเอกสารขอรับวัคซีน

แบบสำรวจ/ใบยินยอมฉีดวัคซีน และ แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

ข่าวเรื่อง กยศ

ข่าวเรื่อง กยศ. เอกสาร / ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกัย กยศ

ดร.สุรสีห์ บุญคั้นผล มอบหน้ากากอนามัย

ท่านผู้รับใบอนุญาต ท่านดร.สุรสีห์ บุญคั้นผล ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ - บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน

ตรวจสอบการดำเนินงาน

คณะกรรมการ กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับงานหลักฐานการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชน โดยมีประธานกรรมการ นายวรรณยุทธ จิตสุมทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา และคณะ

ต้นกล้าความดี

นางสาว สุธิรา บุญปก ปวช.2/1
เก็บเงินได้บริเวณฝ่ายพัฒน์

นายสุชาติ ไพนริน ปวช.3/4
เก็บเงินได้ที่ชั้น 3 อาคาร 2

นายเจษฎากร เรืองไทย ปวช.3/7
เก็บนาฬิกาได้ และนำส่งฝ่ายพัฒนาฯ

SAHA CALENDAR
ปฏิทินการศึกษา

1 กรกฎาคม  เปิดภาคเรียนภาคปกติทุกระดับชั้น
3 กรกฎาคม กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
4-7 กรกฎาคม หยุดเรียนเทศกาลเข้าพรรษา
23 กรกฎาคม กิจกรรมไหว้ครูภาคปกติ
24 กรกฎาคม กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ 
26 กรกฎาคม กิจกรรมไหว้ครูภาคสมทบ
25-28กรกฎาคม หยุดเรียนวันเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

11 สิงหาคม กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม หยุดเรียนวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
24-28 สิงหาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วิชาทฤษฎี) 

31-4 กันยายน สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วิชาปฏิบัติ)
2 กันยายน วันรำลึกผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ

13 ตุลาคม หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ-ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
19-22 ตุลาคม สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วิชาปฏิบัติ)
23 ตุลาคม 
26-30 ตุลาคม สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วิชาทฤษฎี)
ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

แผนที่การเดินทางมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ
Sahapanich business technological college
โทร 023314514-5
313 ซอย สุขุมวิท 101 แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมลหลักสูตร
– หลักสูตร ระดับ ปวช.
– หลักสูตร ระดับ ปวส.
ข้อมูลสาขาและบุคลากร
– สาขาคอมพิวเตอร์
– สาขาการบัญชี
– สาขาการตลาด
– สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
– สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
– ทำเนียบผู้บริหาร
– บุคคลกรทั้งหมด

ติดตามเราได้ที่ Social Media

saha@saha.ac.th