Slide help saha

" เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท "

เรื่องการรวบรวมเอกสารแนบขอรับเงินช่วยเหลือ 2000 ให้นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารตามรูปแบบที่กำหนด โดยส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทางช่องทางตามที่
ที่ปรึกษาแจ้งไว้

Slide 01
Slide 3

ภาพพิธีรับใบประกาศนียบัตร

ภาพการเข้ารับใบประกาศของนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงแรมบางนาพาไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

Slide 3

เปิดรับสมัครเรียน ภาควันอาทิตย์ (กลางปี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครเรียน
ภาควันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2 กลางปี
(เรียนวันอาทิตย์วันเดียว) เริ่มรับสมัครแล้ว

Slide 1
สหะพาณิชย์
Slide 2

เรียนดีก็มีทุนให้นะ

Sahapanich Technological collage
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์มีทุนสนับสนุนนักเรียน - นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนที่ดี กดเพื่ออ่านต่อ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

แนะนำวิทยาลัยของเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ ก่อตั้งเมื่อ ปี 1952 สหะพาณิชย์ฯ เปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 64 ปี เน้นนโยบายในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง อาทิ การมอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆ  ทุนแนะแนวทุนชุมชน ทุนนักกีฬา ทุนเชียร์ลีดเดอร์ ทุนนักดนตรี ทุนเรียนดีประพฤติดี เดินทาง สะดวกมาก เพียง 5 นาที จาก BTS ปุณณวิธี BTS : สายสุขุมวิท อ่อนนุช แบริ่ง ลงสถานีปุณณวิธี E11 หน้าซอยสุขุมวิท 101 รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยฯ  รถประจำทางสาย 2 23 25 38 45 46 48 116 132 139 180 รถประจำทางปรับอากาศ 139 507 508 511 513 544 545 552 

ข้อมูลสาขาที่เปิดสอน

สาขาคอมพิวเตอร์

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาท่องเที่ยวและโรงแรม

สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานประกันคุณภาพ
ทุนการศึกษาทั้งหมด
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากร

SAHA NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

Hot News !

แสกน QR Code เพื่อติดต่อกับฝ่ายต่าง ๆ โดยตรงของวิทยาลัย ผ่าน Application Line บนสมาร์ทโฟน

ติดต่อฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ติดต่อ งานทะเบียน
ติดต่อ งานการเงิน / ส่งสลิปการโอนค่าเทอม

รูปภาพงานรับประกาศ ประจำปีการศึกษา 2563 
นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดภาพได้เลยที่ Google Drive

ข่าวสารทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

Banner lime 6

รับเงินช่วยเหลือ 2000 บาท

แจ้งข่าวเรื่อง การส่งเอกสารแนบขอรับเงินช่วยเหลือ 2000 บาท

ข่าวเรื่อง กยศ

ข่าวเรื่อง กยศ. รอการอัพเดท ยังไม่มีการอัพเดทเนื้อหา

ดร.สุรสีห์ บุญคั้นผล มอบหน้ากากอนามัย

ท่านผู้รับใบอนุญาต ท่านดร.สุรสีห์ บุญคั้นผล ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ - บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน

ตรวจสอบการดำเนินงาน

คณะกรรมการ กำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับงานหลักฐานการศึกษา ของสถานศึกษาเอกชน โดยมีประธานกรรมการ นายวรรณยุทธ จิตสุมทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา และคณะ

ต้นกล้าความดี

นางสาว สุธิรา บุญปก ปวช.2/1
เก็บเงินได้บริเวณฝ่ายพัฒน์

นายสุชาติ ไพนริน ปวช.3/4
เก็บเงินได้ที่ชั้น 3 อาคาร 2

นายเจษฎากร เรืองไทย ปวช.3/7
เก็บนาฬิกาได้ และนำส่งฝ่ายพัฒนาฯ

SAHA CALENDAR
ปฏิทินการศึกษา

1 กรกฎาคม  เปิดภาคเรียนภาคปกติทุกระดับชั้น
3 กรกฎาคม กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
4-7 กรกฎาคม หยุดเรียนเทศกาลเข้าพรรษา
23 กรกฎาคม กิจกรรมไหว้ครูภาคปกติ
24 กรกฎาคม กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ 
26 กรกฎาคม กิจกรรมไหว้ครูภาคสมทบ
25-28กรกฎาคม หยุดเรียนวันเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

11 สิงหาคม กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม หยุดเรียนวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
24-28 สิงหาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วิชาทฤษฎี) 

31-4 กันยายน สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (วิชาปฏิบัติ)
2 กันยายน วันรำลึกผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ

13 ตุลาคม หยุดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ-ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
19-22 ตุลาคม สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วิชาปฏิบัติ)
23 ตุลาคม 
26-30 ตุลาคม สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (วิชาทฤษฎี)
ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2563

แผนที่การเดินทางมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์ บริหารธุรกิจ
Sahapanich business technological college
โทร 023314514-5
313 ซอย สุขุมวิท 101 แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมลหลักสูตร
– หลักสูตร ระดับ ปวช.
– หลักสูตร ระดับ ปวส.
ข้อมูลสาขาและบุคลากร
– สาขาคอมพิวเตอร์
– สาขาการบัญชี
– สาขาการตลาด
– สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
– สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
– ทำเนียบผู้บริหาร
– บุคคลกรทั้งหมด

ติดตามเราได้ที่ Social Media

saha@saha.ac.th