ผลงานโครงงานของนักศึกษา

website ชมรมวงดนตรีสมุทรปราการ
ผลงานของนักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ 

website Foodsaha สั่งอาหารออนไลน์
ผลงานของนักศึกษา ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ 

E-Book เรื่อง  รู้ไว้ ก่อนหงายการ์ด โดยใช้โปรแกรม Abode Indesign CS6
ผลงานของนักศึกษา ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ 

ผลงานของนักศึกษา 

ผลงานของนักศึกษา 

ผลงานของนักศึกษา