บันทึกความดีของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

น.ส.นัฐมล ต้นฝาง ปวช.3/5
เก็บเงินได้ที่หน้าห้องรับสมัคร

นายภูเบศ รักดี ปวช.3/7
เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ตรงโต๊ะหินอ่อนหน้าห้องวิชาการ

น.ส.ชฏาพร ตันตุลา ปวช.2/8
เก็บโทรศัพท์ได้ที่ห้องน้ำอาคาร 2

น.ส.วิชุดา ผิวเหลือง ช.1/9 เก็บกระเป๋าสตางค์ได้บริเวณสวนย่อม แล้วฝากส่งคืนไว้ ฝ่ายพัฒนาฯได้มอบคืนของเจ้าของเรียบร้อยแล้ว

น.ส.นภัสสร บกน้อย และ น.ส.พิชญภัค ประกิ่ง นศ.ปวช.2/1 เก็บโทรศัพท์มือถือได้บริเวณห้องน้ำหญิง

นส.ภัทรนิษฐ์ มนภัคไพริน ช.3/1 เก็บเงินได้บริเวณโรงอาหาร ช่วงพัก10.10 น. และฝากไว้ที่พัฒนาฯ

นส.วรพรรณ ศิริพร นศ.ปวช.2/1 เก็บสายชาร์ทโทรศัพท์มือถือได้บริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์

นักเรียนเก็บเงินได้ที่หน้าห้องน้ำแล้วส่งคืนที่ฝ่ายพัฒนาฯ

นส.ปณิตา เปรมานุพันธ์ ปวช.2/9 เก็บกระเป๋าสตางค์ได้และนำส่งฝ่ายพัฒนาฯ

นายเจษฎากร เรืองไทย ปวช.3/7 เก็บนาฬิกาได้ และนำส่งฝ่ายพัฒนาฯ

นายสุชาติ ไพนริน ปวช.3/4 เก็บเงินได้ที่ชั้น 3 อาคาร 2 และนำส่งฝ่ายพัฒนาฯ

นางสาว สุธิรา บุญปก ปวช.2/1 เก็บเงินได้บริเวณฝ่ายพัฒน์ และนำส่งฝ่ายพัฒนาฯ