เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สำนักงานเขตพระโขนง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
พร้อมใจร่วมแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยกำหนดจัดโครงการ “บริจาคโลหิต ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้
สำนักงานเขตพระโขนง ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพระโขนง
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพ