ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงแรมแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

โครงการ “บริจาคโลหิต ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้

NEWS การผ่อนผันทหาร ประจำปี 2565

การยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
ประจำปี 2565 
ทำเรื่องในปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
Line Open Chat  SAHA-ผ่อนผันการเกณ์ทหาร
(ใช้ถาม-ตอบเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหาร)

 โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

Link ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ

NEWS การฉีดวัคซีน Pfizer

sahapanich

“ดาวน์โหลดเอกสาร”

แบบสำรวจ/ใบยินยอมฉีดวัคซีน และ แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า